קבלת שירותי נוטריון ממשרדנו

 

לצורך קבלת שירות נוטריוני ממשרדנו, אנא פנו אלינו באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן.

 

פרטי יצירת קשר

 

ניתן לקבל שירותי נוטריון ממשרדנו בשלושה אופנים:

 

  • להגיע למשרדנו (בתאום מראש).
  •  באמצעות משלוח האישור אליכם על ידי שליח או בדואר (בשירותים שאינם מצריכים נוכחות שלכם).
  •  בהגעת הנוטריון אליכם (על פי בקשה מפורשת שלכם).

 

תשומת לבכם למידע שלהלן:

 

שירותי נוטריון מחוץ למשרדנו כרוך בתוספת תשלום (בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים).

שירות נוטריון בדואר, או ע"י שליח, יחויב בתוספת הוצאות המשלוח.

בשירות נוטריוני שאינו מצריך את נוכחותכם, כגון אישור תרגום של מסמך או אישור העתק של מסמך, באפשרותכם לשלוח אלינו, באמצעות המייל, את המסמך שעל בסיסו יוכן האישור הנוטריוני,  ואנו נדאג להעביר אליכם  את האישור הנוטריוני על פי בקשתכם.

אישור נוטריוני המצריך את נוכחותכם באופן אישי, כגון אימות חתימה או תעודת חיים,  ניתן לקבל אך ורק במשרד או  בהגעה מיוחדת של נוטריון אליכם.