אישור חיים נוטריוני

 

אישור חיים נוטריוני הינו אישור המוכיח כי האדם ששמו מופיע באישור הינו בן החיים.

 

אישורי חיים נוטריונים נדרשים ע"י רשויות ו/או מוסדות שונים בארץ ובחו"ל, כדי לוודא שפלוני הינו בין החיים.

 

לפי חוק הנוטריונים, נוטריון מהווה גורם מוסמך לצורך מתן אישורי חיים.