אימות חתימה נוטריוני

 

הנוטריון מאשר כי האדם ששמו מצוין במסמך חתם על המסמך.

 

האדם המבקש את אימות חתימתו צריך להתייצב בפני הנוטריון יחד עם אמצאי זיהוי (רצוי ת.ז. או דרכון) ולחתום על המסמך בפני הנוטריון.

 

אדם יכול לחתום על מסמך גם בשם של אדם אחר או בשם של גוף משפטי (חברה, עמותה וכו')- במקרים אלה עליו להציג בנוסף לאמור לעיל גם אסמכתא משפטית המאפשרת לו לחתום בשם הדם או הגוף המשפטי, כגון יפוי כח לחתום בשם אחר, או במקרה של תאגיד -פרוטוקול של התאגיד המסמכיך אותו לבצע את הפעולה .

 

אימות חתימה נוטריוני נדרש על מגוון של מסמכים ביניהם יפוי כח כללי, יפוי כח לבנקים למשכנתאות ולחברות משכנות, תצהירים לחו"ל  ובמקרים בהם הגוף המבקש אינו מסתפק באימות חתימה רגיל של עו"ד.