מיהו ומהו הנוטריון

 

נוטריון הוא עורך דין, בעל ותק של עשר שנים לפחות, המוסמך על ידי ועדה מיוחדת, בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים לגביהם יש צורך באישור מיוחד.

חתימת נוטריון על מסמך מהווה אישור לאמתותו, למקוריותו, לנכונות תרגומו, לאישור זהות החותם ו/או לאישור כי החותם חתם מרצונו החופשי.

מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

 

במדינת ישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 ובתקנות שהותקנו על פיו.

 

עו"ד אשר טולדנו הוסמך על פי החוק לשמש כנוטריון והינו בעל ותק ונסיון רב בתחום.

 

לא כל עורך דין הינו נוטריון

 

נוטריון חייב להיות אזרח ישראל החבר בלשכת עורכי הדין של ישראל ובעל וותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין שעבר השתלמות מתאימה בתחום וקיבל הסמכה מתאימה ממשרד המשפטים. על עורך הדין להיות אזרח ישראלי, חבר לשכת עורכי הדין, לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או לא הושעה מלשכת עורכי הדין. הועדה לרישוי נוטריונים בוחנת את מועמדותו של עורך הדין לשמש כנוטריון ועמידתו בתנאים הקבועים בחוק, ובמידה ומחליטה למנותו כנוטריון מפרסמת את שמו בעיתון הרשמי של המדינה על מנת לאפשר לציבור להגיש התנגדויות למינוי. ככל שלא הוגשו התנגדויות מוסמך עורך הדין כנוטריון לאחר שחתם והשאיר את דוגמת חתימתו וחותמו במשרד המשפטים.

 

רק נוטריון מוסמך לבצע את פעולות הנוטריון.

 

תפקיד הנוטריון

 

תפקיד הנוטריון לבצע את הפעולות הקבועות בחוק בקשר עם מסמכים לגביהם יש צורך באישור מיוחד.

 

להלן הפעולות שמבצע הנוטריון:

 

* מאמת את חתימתו של אדם על מסמכים שונים כגון יפויי כח.

* מאשר שאדם שחתום על מסמך מוסמך לכך, כגון חתימה של אדם בשם חברה.

* מאשר את נכונותו של העתק של מסמך.

* מאשר את נכונות תרגומו של מסמך כלשהו.

* מקבל ומאשר תצהיר והצהרה אחרת.

* מאשר כי אדם נמצא בן החיים.

* מאשר נכונות של רשימות מלאי.

* עורך העדה של מסמכים סחירים.

* להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.

* מאמת הסכמי ממון בין בני זוג שנערכו טרום הנישואין.

* עורך ומאשר צוואות.

 

תפקידו של נוטריון נתפס כמעין שליחות ציבורית ובהתאמה, שכר הטרחה של נוטריון קבוע בחוק והנוטריון אינו רשאי  לגבות סכום  שונה.

 

כוחו של האישור הנוטריוני

 

אישורו של נוטריון לפי החוק והתקנות על פיו, הינו ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת בהתאם לאמור באישור הנוטריון.

 

משרדנו מעניק את כל שירותי הנוטריון! 

***