לשכת רישום מקרקעין (טאבו):

 

משרד המשפטים-אגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו)

 

איתור לשכת רישום מקרקעין (טאבו) לפי גוש או ישוב


לשכות רישום מקרקעין-יצירת קשר


קובץ ניהול ורישום מקרקעין

 

נסח רישום מקרקעין מקוון


תשלום אגרות אגף רישום והסדר מקרקעין


מסים


איתור משרד מיסוי לפי ישוב.

 

מידע נדל"ן -רשות המסים


מיסוי מקרקעין-סימולטור מס שבח

מיסוי מקרקעין-סימולטור מס רכישה


מקרקעין כללי

רשות מקרקעי ישראל (מינהל)

איתור גוש חלקה-המרכז למיפוי ישראל

איתור גוש חלקה- פורטל השירותים והמידע הממשלתי

מערכת מידע גאוגרפי

כללי

רשם המשכונות- עיון מקוון במשכון

מאגר הטפסים של מדינת ישראל

כנסת ישראל-מאגר חקיקה

אתר בתי המשפט