תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל
 2/11/2018 
תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל
משרדנו הגיש יחד עם עו"ד נופר טל בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת החשמל בגין חיוב חלק מלקוחותיה בריבית פיגורים שלא כדין.
על פי הנטען בכתב התביעה, בשל העיצומים האחרונים בחברת החשמל, נשלחו חשבונות החשמל לגביה באיחור, בגינו גבתה חברת החשמל ריבית פיגורים.
להלן טענות התובעת בכתב התביעה.

בשל עיצומים של עובדי חברת החשמל (להלן: "הנתבעת"), חשבונות החשמל עבור החודשים מאי -יוני 2017 לא נשלחו לצרכנים  במועד ובהתאם לא נשלחו הוראות חיוב באמצעות הוראות הקבע.

הנתבעת לא חייבה את הלקוחות בגין צריכת החשמל, במועד הקבוע לתשלום.

הלקוחות, אשר יודעים כי החיוב מבוצע באמצעות הוראת קבע, כלל לא חשבו שייתכן שישנה בעיה עם התשלום וודאי לא סברו שיחויבו בגין איחור בגבייה של הנתבעת.

דא עקא, הנתבעת החליטה לחייב את לקוחותיה בגין המחדל שלה בביצוע הגבייה, ובתום העיצומים, חייבה את חשבונות הבנק של הלקוחות, הן בגין צריכת החשמל ותשלומים קבועים והן בריבית פיגורים בגין האיחור בתשלום, אשר כאמור, נבע ממחדל של הנתבעת  ובכל מקרה באשמתה ולא בשל מעשה או מחדל של הלקוחות.

ללקוחות לא הייתה שום שליטה על ביצוע התשלום וממילא הם לא יכלו לשלמו משלא קיבלו חשבון חשמל. כמובן, שמי שיודע שקיימת לו הוראת קבע בבנק, לא יחשוב שעליו לפנות באופן ייזום לחברת החשמל, על מנת לשלם חשבון חשמל, שלא הגיע אליו.

לקוחות אשר משלמים באמצעות הוראת קבע בבנק, הם לקוחות המקפידים על תשלום מסודר של חשבונותיהם, באופן שוטף, רציף ובמועד ובמקום לבכרם ולהעריכם, בחרה הנתבעת לפגוע דווקא בהם ולהענישם בגין מחדל שלה!

במקרה דנא, אף אם נטען כי לנתבעת  נגרם נזק בשל האיחור בתשלום, הרי שחל עליה אשם תורם בשיעור 100%.

התובעת, היא צרכנית חשמל ולקוחה של הנתבעת המשלמת את חשבונות החשמל באמצעות הוראת קבע בבנק.

בחשבון החשמל שנשלח לתובעת לאחר סיום העיצומים, חויבה התובעת בריבית פיגורים בסך 12.13 ₪, בגין 46 ימי איחור בתשלום חשבון החשמל, כאשר כאמור, הנתבעת עצמה לא ביקשה את התשלום אלא באיחור של 46 ימים.

כלומר התובעת שילמה את חשבון החשמל מיד כאשר הנתבעת דרשה אותו ובכל זאת חויבה בריבית פיגורים.

יצוין כי לנתבעת הייתה הזדמנות להחזיר לתובעת ולחברי הקבוצה את הכספים שגבתה שלא כדין, בחשבון החשמל העוקב, ואולם היא לא עשתה זאת ולמעשה לא עשתה זאת כלל, עד למועד הגשת כתב תביעה זה.

בית המשפט הנכבד התבקש בין היתר להורות לנתבעת להשיב לחברי הקבוצה את הכספים שנגבו שלא כדין.
טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת.

ת"צ 14952-02-18 וינטר קרמר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
 
 


משרד ראשי: המיסדים 62 זכרון יעקב, מיקוד 3091096 | טלפון: 6058110 3 972+ | פקס : 6058120 3 972+ |  דואל : Office@toledano-adv.co.il עמוד ראשי   |   אודותינו   |   תחומי עיסוק   |   נוטריון   |   יפוי כח מתמשך   |   קישורים   |  מאמרים/עדכונים   |   יצירת קשר
  בניית אתרים SHOPSYSTEM